Συντηρητικό Ξύλου


Προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες   που είναι εκτεθειμένες στο εξωτερικό περιβάλλον απο τις έντονες καιρικές συνθήκες και απο την υπεριώδη ακτινοβολία.  
Copyright nikalpaint 2021