Λινέλαιο


100% ωμό λινέλαιο κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες  εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ασταρώματος και λαδώματος σαθρών τοίχων. Βασική χρήση του είναι για να κάνουμε στόκο σπατουλαρίσματος με τον οποίο πριν τη βαφή με πλαστικό χρώμα, περνάμε την επιφάνεια του τοίχου με σκοπό να γεμίσουμε τους πόρους και τις ατέλειες που έχει.
Copyright nikalpaint 2021