Αναπνέον


Είναι ακρυλικό, σιλικονούχο, υγροαπωθητικό, αντιρρυπαντικό και αναπνέον χρώμα το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις νέες εξωτερικές σοβαντισμένες ή τσιμεντένιες επιφάνειες. Εφαρμόζοντας το Αναπνέον Σιλικονούχο α) εμποδίζετε τη διείσδυση της εξωτερικής υγρασίας στην κατασκευή, β) η υγρασία που είναι συγκεντρωμένη στο εσωτερικό της επιφάνειας βγαίνει με τη μορφή υδρατμού ( η επιφάνεια αναπνέει), γ) παρουσιάζεται μειωμένη κατακράτηση ρύπων και σκόνης στη βαμμένη επιφάνεια. Ιδανικό για κτήρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. 
Copyright nikalpaint 2021