Αυτόματη Μηχανή


Aυτόματη μηχανή χρωματισμού 16 κάνιστρων,υποστηρίζει πάνω απο 25000 αποχρώσεις, εύκολη και γρήγορη στην χρήση. Γίνονται συχνές προσθήκες αποχρώσεων στην βάση δεδομένων.
Αυτόματος παλμικός ή περιστρoφικός αναδευτήρας,εύκολος στην χρήση με επιλογή 4 προγραμμάτων χρόνου.

Χειροκίνητη Μηχανή


Χειροκίνητη μηχανή χρωματισμού 16 κανίστρων , υποστηρίζει πάνω απο 12000 αποχρώσεις , εύκολη στην χρήση. Γίνονται συχνές προσθήκες αποχρώσεων στην βάση δεδομένων.
Αυτόματος παλμικός η περιστρεφόμενος αναδευτήρας,εύκολος στην χρήση με επιλογή 4 προγραμμάτων χρόνου.
Copyright nikalpaint 2021